drukuj drukuj

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Szlichtyngowej

W Szlichtyngowej odbyły się uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystościach wzięli udział m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Radna Powiatu Wschowskiego Halina Szuman, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowy Błażej Rajman, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Baraniak, kierownik Posterunku Policji Paweł Ciesielski, komendanci OSP, radni, harcerze, strzelcy z jednostki „Strzelec” OSW JS 4047 ze Wschowy oraz wielu wiernych. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny przewodniczył Proboszcz Jan Sobolewski. Dalsze uroczystości odbyły się pod obeliskiem na Rynku. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.