drukuj drukuj

Podpisano umowę dotacyjną na zabytek

5 kwietnia 2017 roku Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło podpisali umowę na dotację z Księdzem Sławomirem Kuklą Proboszczem Parafii Rzymsko – Katolickej p.w. św. Jakuba Ap. w Konradowie na dofinansowanie montażu systemu osuszania Aquapol oraz wykonanie pomiarów zawilgocenia murów w kościele pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach w wysokości 20 000,00 złotych brutto.

Wniosek został rozpatrywany na podstawie uchwały nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu Wschowskiego.

Powiat Wschowski co roku dofinansowuje jeden zabytek, nie będący własnością Powiatu. Do 15 października każdego roku można złożyć wniosek w zakresie przyznania dotacji z przeznaczeniem na remont zabytku nie stanowiącego własności Powiatu Wschowskiego.