drukuj drukuj

PCPR we Wschowie otrzymało dofinansowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację projektu „Aktywnie bez przemocy”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1. Pogadanki profilaktyczne

2. Piknik profilaktyczny „W sporcie dużo mocy bez przemocy”.

Projekt jest kontynuacją kampanii społecznej w Powiecie Wschowskim pn. „Razem przeciw przemocy” realizowanej w 2018r.

Źródło: PCPR we Wschowie