drukuj drukuj

Odbyła się IV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

5 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się IV sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk.

Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym przedstawił Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r. przedstawił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzej Andrusiak.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
– przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”;
– wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania z zakresu edukacji publicznej;
– wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Lublinieckiego zadania z zakresu edukacji publicznej;
– szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty;
– przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego;
– przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2019;
– wysokości diet i rozliczania kosztów podróży służbowych radnych;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019 – 2025;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.