drukuj drukuj

Ochrona zabytków w Staszicu

6 listopada 2012 r. w sali audiowizualnej I Zespołu Szkół we Wschowie odbyły się warsztaty na temat ochrony zabytków. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie Gimnazjum OHP, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego i Technikum I Zespołu Szkół we Wschowie.

Organizatorem spotkania z prof. Wojciechem Eckertem – kierownikiem oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze było Stowarzyszenie Czas A.R.T. Tematyka warsztatów oscylowała wokół szeroko pojętego dziedzictwa materialnego – konieczności ochrony zabytków oraz ich roli w przestrzeni publicznej. Wydawać by się mogło, że sprawa ochrony zabytków mało obchodzi dzisiejszą młodzież, która pochłonięta jest technicznymi nowinkami i cyberprzestrzenią. Ale nic bardziej mylnego. Tak ożywionej dyskusji chyba nikt się nie spodziewał. Zainteresowanie tematem oraz racjonalne argumenty dotyczące konieczności dbania o krajobraz i najstarszą substancję miejską przedstawione przez uczestników, wprawiły w zdumienie organizatorów jak i samego prowadzącego. Podsumowując warto przytoczyć słowa Jana Pawła II, że „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, które wydają się być dobrą puentą spotkania oraz dewizą, która powinna towarzyszyć nam w codziennym życiu .

Autor artykułu: Maciej Sadowski