drukuj drukuj

Medal dla państwa Bilickich za zasługi dla obronności kraju

1 kwietnia 2019 roku przed rozpoczęciem VI sesji Rady Powiatu Wschowskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której uhonorowano Panią Zofię Bilicką oraz pośmiertnie jej męża Heliodora Bilickiego. Odznaczenie „Za zasługi dla obronności kraju” jest przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej dla rodziców trójki i więcej dzieci, którzy pełnili służbę wojskową. Srebrny medal wręczył major Grzegorz Homziuk, natomiast kwiaty i gratulacje złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk, Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie Andrzej Andrusiak.

Następnie Przewodniczący Rady otworzyła posiedzenie sesji. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. Zaprezentowano informację o działalności Komendy Powiatowej Policji we Wschowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
– uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r;
– emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019 – 2026;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.