drukuj drukuj

„Lodowa Pułapka 2016”

20 stycznia 2016 roku zgodnie z Kalendarzowym Planem Zamierzeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz rocznym planem szkolenia taktyczno-bojowego dla JRG we Wschowie zostały przeprowadzone ćwiczenia w sferze Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

W siedzibie OSP Sława został zaprezentowany pokaz sprzętu ratowniczego, którym dysponuje jednostka. Ćwiczenia pod kryptonimem „Lodowa Pułapka 2016” odbyły się na Jeziorze Sławskim i posiadały trzy scenariusze, nt. organizacji i zasad prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych na akwenach wodnych w okresie zimowym.

Idea ćwiczenia była taka, że każdy z podmiotów biorących udział w ćwiczeniu powinien podjąć działania ratownicze w stosunku do zaistniałej sytuacji głównie w oparciu o posiadany sprzęt i umiejętności nabyte w trakcie bieżących szkoleń.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie i Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie. Organizacja ćwiczeń umożliwia sprawdzenie przygotowania strażaków i ratowników do prowadzenia akcji ratowniczej w danej sytuacji, z użyciem sprzętu posiadanego przez służby ratownicze na terenie powiatu oraz współpracy i koordynacji działań różnych jednostek. Zarząd Powiatu Wschowskiego dofinansował posiłek dla uczestników ćwiczeń.

Podsumowania dokonał Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Komendant Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie Przemysław Gliński  oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzej Andrusiak. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka podziękował wszystkim zaangażowanym za udział i poświęcony czas.

Organizatorem ćwiczenia był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.