drukuj drukuj

Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba

Stowarzyszenie Czas A.R.T. zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z terenu województwa lubuskiego oraz województw ościennych do udziału w konkursie literackim związanym z wschowskim odcinkiem Drogi Św. Jakuba.

W tym roku Polska stała się członkiem Poszerzonego Porozumienia w sprawie szlaków Kulturowych Rady Europy. W związku z tym część Dróg Św. Jakuba w Polsce, w tym odcinek wschowski, weszły do sieci Europejskich Szlaków Kulturowych. Celem tego porozumienia jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w wymiarze ponadnarodowym, poszerzanie wiedzy i edukacji w obszarze znajomości historii Europy oraz rozwijanie potencjału turystycznego regionów europejskich.

Nasz konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat Drogi Św. Jakuba. Prace powinny nawiązywać do dziedzictwa historyczno-kulturowego szlaku znajdującego się na wschowskim odcinku drogi oraz nawiązywać do uczestników, którzy tymi drogami pielgrzymowali albo intencjom, które tym wędrowcom przyświecały w drodze do grobu Apostoła w Hiszpanii.

Liczymy, że refleksja na temat pielgrzymowania Drogą Św. Jakuba przyczyni się do powstania interesujących prac a udział w konkursie będzie źródłem przyjemnie i pożytecznie spędzonego czasu w żywym kontakcie z kulturą i tradycją naszego regionu.

REGULAMIN KONKURSU

Źródło: Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Plakat Jakub