drukuj drukuj

Informacja o przekroczenie alarmowego poziomu pyłu zawieszonego (PM10)

Informujemy, iż w związku z odnotowanym na stacji pomiarowej we Wschowie, przekroczeniem poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 200 µg /m³, tj. 230 µg /m³, ogłasza się Alert II stopnia, z zaleceniem ograniczeniem długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenie zanieczyszczeń, które mogłoby nasilić m.in. dolegliwości astmatyczne bądź niewydolność krążenia.