drukuj drukuj

Głośna próba syren alarmowych na terenie Powiatu Wschowskiego

W dniu 24 marca 2016 roku w godzinach 12:00-12:30 na terenie Powiatu Wschowskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadając komunikat:

–  ogłoszenie alarmu- modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty

– odwołanie alarmu- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty

 

Na podstawie:

– Art. 14, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166);

– §3, pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850);

– Rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz.96);

– wytycznych Wojewody Lubuskiego, Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 grudnia 2015 r., do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 roku;

– wytycznych Starosty Wschowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30 grudnia 2015 roku do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2016.

Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i  po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.