drukuj drukuj

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera działania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośródek”

Już po raz kolejny Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie przyznała darowiznę na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośródek”.

Obecna inicjatywa, dotyczyła realizacji  działań związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Odbiorcami projektu byli podopieczni Stowarzyszenia – uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.

Projekt trwał od kwietnia do listopada br. Celem przewodnim projektu było kształtowanie tożsamości narodowej młodzieży, ukazanie piękna środowiska przyrodniczego, kultury i sztuki polskiej, jej dziedzictwa i historii. Cel ten realizowany był poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w różnego typu zadaniach, które obejmowały działania:

I Dzieje Polski – Turniej klasowy „Kocham Cię Polsko”,  Rajd „Szlakiem dawnej granicy polskiej” w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zwiedzenie 33 Bazy  Wojskowego Lotnictwa Transportowego   w Powidzu,  udział w II Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez CKiR we Wschowie, zwiedzanie wystaw okolicznościowych w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

II Środowisko geograficzno – przyrodnicze Polski – Międzyszkolny Konkurs Krajoznawczy  „Z biegiem Wisły i Odry”, zorganizowany dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna z czterech szkół.

III Polska „w oczach” dziecka – zajęcia plastyczne, Konkurs Plastyczny „Polska- moja Ojczyzna” oraz „Polska Niepodległa”.

IV Wycieczka do Warszawy – trzydniowy pobyt w stolicy.

Realizacja działań projektu możliwa była dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu realizatorów projektu – nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie. Uzyskana od Fundacji KGHM Polska Miedź darowizna w wysokości 9 450,00 zł umożliwiła wypełni zrealizować cele  i zadania projektu „Polska Niepodległa”.

Projekt został wsparty finansowo również dotacją Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  w ramach zadania publicznego  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego” oraz środków  własnych Stowarzyszenia „Nasz Ośrodek”.

Joanna Chodorowska

kghm