drukuj drukuj

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

- Innowacje w edukacji

- Edukacja ekonomiczna

- Dziedzictwo kulturowe i tradycje

- Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

- Priorytety opieki zdrowotnej

- Polityka społeczna

- Nauka przedsiębiorczości

O dotacje mogą wnioskować:

- fundacje,

- stowarzyszenia,

- szkoły,

- domy kultury,

- biblioteki,

- jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:

- od 3 do 30 września 2012 - decyzja 23 listopada 2012

- od 1 do 28 marca 2013 - decyzja 23 maja 2013

- od 9 do 30 września 2013 - decyzja 21 listopada 2013

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach: - od 7 do 27 maja 2012 - decyzja 6 lipca 2012

- od 26 listopada do 20 grudnia 2012 - decyzja 14 lutego 2013

- od 3 do 27 czerwca 2013 - decyzja 2 września 2013