drukuj drukuj

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

– Innowacje w edukacji

– Edukacja ekonomiczna

– Dziedzictwo kulturowe i tradycje

– Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

– Priorytety opieki zdrowotnej

– Polityka społeczna

– Nauka przedsiębiorczości

O dotacje mogą wnioskować:

– fundacje,

– stowarzyszenia,

– szkoły,

– domy kultury,

– biblioteki,

– jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:

– od 3 do 30 września 2012 – decyzja 23 listopada 2012

– od 1 do 28 marca 2013 – decyzja 23 maja 2013

– od 9 do 30 września 2013 – decyzja 21 listopada 2013

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach: – od 7 do 27 maja 2012 – decyzja 6 lipca 2012

– od 26 listopada do 20 grudnia 2012 – decyzja 14 lutego 2013

– od 3 do 27 czerwca 2013 – decyzja 2 września 2013