drukuj drukuj

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór wniosków do programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”. Nabór trwa do 18 maja 2018 roku i skierowany jest do organizacji pozarządowych. 

Program umożliwia pozyskanie dofinansowania w następujących kategoriach:
– Wolontariat dla dziedzictwa – działania polegające na angażowaniu wolontariuszy w proces identyfikowania, dokumentowania i zachowania we właściwym stanie dziedzictwa kulturowego.
– Upowszechnianie dziedzictwa – zadania polegające na identyfikowaniu, badaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy na jego temat.

Dodatkowe punkty są przyznawane za zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się w dniach 8-9 i 15-16 września.  

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 15 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 80 % budżetu przedstawionego we wniosku. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Wnioski można składać za pomocą platformy WITKAC(www.witkac.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu. Szczegółowe informacje o programie oraz zasady przyznawania dotacji można znaleźć na stronie wolontariat.nid.pl, nid.pl

W załączeniu przesyłam również regulamin programu.

REGULAMIN-WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Małgorzata Zielińska
mzielinska@nid.pl
tel. 22 551 56 78