drukuj drukuj

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Plac Kosynierów 1 c

67 - 400 Wschowa

Sekretariat tel. 65 - 540 - 48 - 00

fax 65 - 540 - 19 - 32

Elektroniczna skrzynka podawcza - /spwschowa/skrytka

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7:00 - 16:00

wtorek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 15:00

czwartek 7:00 - 15:00

piątek 7:00 - 14:00

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 - 15:30

wtorek - czwartek 8:00 - 14:30

piątek 8:00 - 13:30

 

Narada Koordynacyjna - czynne w dniach:

wtorek - czwartek 7:00 - 15.00

Dyżury:

Starosta Wschowski - Andrzej Bielawski

Wicestarosta Wschowski - Waldemar Starosta

przyjmują interesantów we wtorki od godz. 8:00 do godz. 10:00

Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego - Jolanta Denesiuk

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

przyjmuje interesantów w środy od godz. 10:00 do godz. 15:00

 

II piętro

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- pok. 201, tel. 065 540 17 91

Sekretariat

- pok. 204,

tel. 065 540 48 00

fax. 065 540 19 32

- Starosta

- Wicestarosta

Sala narad

-pok. 206

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

- Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału - pok. 208, tel 065 540 89 50

- Promocja, Obsługa Zarządu Powiatu, Fundusze zewnętrzne, Edukacja - pok. 208, tel. 065 540 17 97

- Obsługa Rady Powiatu, Sprawy Społeczne, Zamówienia Publiczne - pok. 212, tel. 065 540 17 96

- Księgowość szkół, Kadry i Płace nauczycieli, administracji i obsługi - budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, II piętro, tel. 065 540 89 53, 065 540 89 54, 065 540 89 52

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
- pok. 211, tel. 065 540 89 51

 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu - pok. 215, tel. 065 540 17 95

- Naczelnik Wydziału - pok. 217, tel. 065 540 22 09

- Geodeta Powiatowy - pok. 218, tel. 065 540 22 12

- Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków- pok. 219, tel. 065 540 22 12

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pok. 220, tel. 065 540 19 34

Wydział Komunikacji i Dróg

- Rejestracja Pojazdów - pok. 221, tel. 065 540 18 95

- Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami- pok. 222, tel. 065 540 26 64

- Naczelnik - pok. 223, tel. 065 540 19 39

- Drogi - pok. 314, tel. 065 540 15 17

III piętro

Wydział Zarządzania Kryzysowego

- Naczelnik,  Obronność i zarządzanie kryzysowe - pok. 301, tel. 065 540 57 46

Narada Koordynacyjna

- pok. 304, tel. 065 540 17 90

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

- Naczelnik - pok. 306, tel. 065 540 17 79

- Ochrona Środowiska, Geolog Powiatowy - pok. 306, tel. 065 540 17 79

- Budownictwo - pok.307, tel. 065 540 17 68

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Kierownik - pok. 311, tel. 065 540 17 58

- Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Stanowisko d/s Rehabilitacji Społecznej i Domów Pomocy Społecznej  - pok. 309, tel. 065 540 17 59

- Księgowość - pok. 308, tel. 065 540 17 59

- Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej, Zespół ds. Świadczeń Społecznych oraz Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem – pok. 310, pok. 312 tel. 065 540 17 58, 065 540 89 55

Kadry

- pok. 315, tel. 065 540 19 37

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego

- Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału, Księgowość, - pok. 316, tel. 065 540 74 26

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- pok. 317, tel. 065 540 21 10

 

 

 

 

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego obowiązujące od 15 maja 2012 r.:

- Komunikacja: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003 - opłaty za rejestrację pojazdów, prawo jazdy,

- Geodezja: 18 8669 0001 2011 0003 8380 0004 - wypisy z ewidencji gruntów, kopie map,

- Dochody: 88 8669 0001 2011 0003 8380 0005 - najem, zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie,

- Wadia: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 - wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów,

- Skarb państwa: 77 8669 0001 2011 0003 8380 0009 - użytkowanie wieczyste, najem nieruchomości Skarbu Państwa.