drukuj drukuj

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Plac Kosynierów 1 c

67 – 400 Wschowa

Sekretariat tel. 65 – 540 – 48 – 00

fax 65 – 540 – 19 – 32
 

Elektroniczna skrzynka podawcza epuap – /spwschowa/skrytka

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:00 – 15:00

czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek – czwartek 8:00 – 14:30

piątek 8:00 – 13:30

 

Narada Koordynacyjna – czynne w dniach:

wtorek – czwartek 7:00 – 15.00

Dyżury:

Starosta Wschowski – Andrzej Bielawski

Wicestarosta Wschowski – Waldemar Starosta

przyjmują interesantów we wtorki od godz. 8:00 do godz. 10:00

Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego – Jolanta Denesiuk

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

przyjmuje interesantów w środy od godz. 9:00 do godz. 14:00

 

II piętro

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

– pok. 201, tel. 065 540 17 91

Sekretariat

– pok. 204,

tel. 065 540 48 00

fax. 065 540 19 32

– Starosta

– Wicestarosta

Sala narad

-pok. 206

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

– Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału – pok. 208, tel 065 540 89 50

– Promocja, Obsługa Zarządu Powiatu, Fundusze zewnętrzne i dotacje, Edukacja, Stowarzyszenia – pok. 208, tel. 065 540 17 97

– Obsługa Rady Powiatu, Sprawy Społeczne, Zamówienia Publiczne – pok. 212, tel. 065 540 17 96

– Księgowość szkół, Kadry i Płace nauczycieli, administracji i obsługi – budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, II piętro, tel. 065 540 89 53, 065 540 89 54, 065 540 89 52

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
– pok. 211, tel. 065 540 89 51

 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

– Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu – pok. 215, tel. 065 540 17 95

– Naczelnik Wydziału – pok. 217, tel. 065 540 22 09

– Geodeta Powiatowy – pok. 218, tel. 065 540 22 12

– Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków- pok. 219, tel. 065 540 22 12

– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pok. 220, tel. 065 540 19 34

Wydział Komunikacji i Dróg

– Rejestracja Pojazdów – pok. 221, tel. 065 540 18 95

– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami- pok. 222, tel. 065 540 26 64

– Naczelnik – pok. 223, tel. 065 540 19 39

– Drogi – pok. 314, tel. 065 540 15 17

III piętro

Wydział Zarządzania Kryzysowego

– Naczelnik,  Obronność i zarządzanie kryzysowe – pok. 301, tel. 065 540 57 46

Narada Koordynacyjna

– pok. 304, tel. 065 540 17 90

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

– Naczelnik – pok. 306, tel. 065 540 17 79

– Ochrona Środowiska, Geolog Powiatowy – pok. 306, tel. 065 540 17 79

– Budownictwo – pok.307, tel. 065 540 17 68

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

– Kierownik – pok. 311, tel. 065 540 17 58

– Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Stanowisko d/s Rehabilitacji Społecznej i Domów Pomocy Społecznej  – pok. 309, tel. 065 540 17 59

– Księgowość – pok. 308, tel. 065 540 17 59

– Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej, Zespół ds. Świadczeń Społecznych oraz Opieki Nad Rodziną i Dzieckiem – pok. 310, pok. 312 tel. 065 540 17 58, 065 540 89 55

Kadry

– pok. 315, tel. 065 540 19 37

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego

– Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału, Księgowość, – pok. 316, tel. 065 540 74 26

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

– pok. 317, tel. 065 540 21 10

 

 

 

 

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego obowiązujące od 15 maja 2012 r.:

– Komunikacja: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003 – opłaty za rejestrację pojazdów, prawo jazdy,

– Geodezja: 18 8669 0001 2011 0003 8380 0004 – wypisy z ewidencji gruntów, kopie map,

– Dochody: 88 8669 0001 2011 0003 8380 0005 – najem, zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie,

– Wadia: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 – wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów,

– Skarb państwa: 77 8669 0001 2011 0003 8380 0009 – użytkowanie wieczyste, najem nieruchomości Skarbu Państwa.