drukuj drukuj

Barbara Tlałka lubuskim społecznikiem 2016?

Konkurs na społecznika roku w tym roku obchodzi swoją piętnastą edycję, a wśród osób i instytucji zgłoszonych do nagrody wręczanej przez wojewodę lubuskiego jest Barbara Tlałka, dyrektor Domu Dziecka we Wschowie.

Głównym celem konkursu jest inspirowanie placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników pomocy społecznej do tworzenia programów i działań w obszarze pomocy społecznej w środowisku lokalnym. Ponadto konkurs ma promować interesujące inicjatywy wraz z ich twórcami oraz pozyskiwać mecenasów i sponsorów dla działań na rzecz pomocy społecznej w województwie lubuskim.

Na decyzję jaką pod koniec tygodnia podejmie kapituła nie mamy wpływu, ale w tym roku organizatorzy zapewnili również nową nagrodę, Społecznik Roku facebookowiczów. Każdy użytkownik facebooka, może wskazać swojego kandydata na społecznika roku polubiając opis jego kandydatury na profilu facebookowym --> https://www.facebook.com/shares/view?id=223737531395482

Zapraszamy do głosowania.

Źródło: zw.pl/ foto: społecznik roku 2016)

spolecznik