drukuj drukuj

Zmiany w „Małych Grantach” dla organizacji pozarządowych

Od 10 maja 2016 r. istotne zmiany przygotowywania ofert w trybie przewidzianym w art. 19a „małych grantach”  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

 

Wzór –UPROSZCZONA OFERTA _19a

 

Wzór –UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE _19a

 

Więcej informacji na stronie:  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html