drukuj drukuj

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu zakupionych zostało 26 laptopów z oprogramowaniem, które umożliwią uczniom i nauczycielom realizację kształcenia zdalnego w czasie pandemii. 

Sprzęt przekazany zostanie szkołom należącym do Powiatu wschowskiego. 

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 69.999,80 zł.