drukuj drukuj

Zawody Strzeleckie LOK

W dniu 19 października 2019 roku Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju zorganizował i przeprowadził na strzelnicy w Puszczy pod Szlichtyngową „Zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości”.
Honorowy patronat nad zawodami objął Starosta Wschowski, który dokonał uroczystego otwarcia turnieju.
Przy pięknej pogodzie i w miłej atmosferze do rywalizacji w strzelaniu z karabinka sportowego na 50 metrów oraz do pojedynku strzeleckiego stanęło ponad 30 zawodników reprezentujących instytucje, zakłady oraz mieszkańców powiatu.
W strzelaniu precyzyjnym zwycięzcami zostali: Dominik Ciecieląg, Bogdan Drąg, Wiktorski Dawid.
W pojedynku strzeleckim: Klub Żołnierzy Rezerwy LOK Wschowa, Firma Multipol, drużyna „Elektryków”.
Puchar za cały turniej, ufundowany przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, zdobyła drużyna „Multipol”. 
Zawody oficjalnie zamknęła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Obecność na zawodach Starosty i Pani Burmistrz była okazją do wręczenia im Medali 75-lecia Ligi Obrony Kraju „Za zasługi”.

Źródło: Prezes Z.P. LOK Wschowa R.R.