drukuj drukuj

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Powiatu Wschowskiego (nadzwyczajnej)

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

7 maja 2014 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

XXXVII sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

3.    Interpelacje i zapytania radnych.

3.    Informacja Przewodniczącej Komisji Statutowej o pracach komisji.

4.    Przedstawienie projektu Statutu Powiatu Wschowskiego.

5.    Dyskusja dotycząca projektu Statutu.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wschowskiego.

7.    Analiza dotychczasowej działalności inwestycyjnej Powiatu Wschowskiego:

a.  Wprowadzenie do dyskusji – przedstawiciel opozycji,

b.  Dyskusja.

8.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prowadzonych działań kontrolnych:

a. Dyskusja.

9.    Analiza sytuacji finansowej Powiatu Wschowskiego:

a.  Wprowadzenie do dyskusji – przedstawiciel opozycji,

b.  Dyskusja.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/13/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 grudnia      2006 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i rozliczania kosztów podróży służbowych radnych:

a.  Dyskusja,

b.  Głosowanie nad uchwałą.

11.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego:

a.  Dyskusja,

b.  Głosowanie nad uchwałą.

12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski i zapytania.

15.  Oświadczenia.

16.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Magdalena Strzałkowska