drukuj drukuj

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE

 

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

18 września 2013 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się\

XXX sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.

2.         Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

4.         Informacja przedstawiciela Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

5.         Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wschowskiego:

a)       Komendanta Powiatowego Policji,

b)       Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

c)       Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

6.         Informacja Przewodniczącego Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Wschowskiego.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2013.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2013 – 2023.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2013.

11.     Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 r.

12.     Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

13.     Interpelacje i zapytania radnych.

14.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.     Wolne wnioski i zapytania.

16.     Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Szumski