drukuj drukuj

Zawiadomienie o V sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

11 marca 2015 r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

V sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawy organizacyjne.

4. Ślubowanie radnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja przedstawiciela Nowego Szpitala we Wschowie na temat działalności   placówki.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie  Powiatu Wschowskiego.

8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie  bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wschowskiego.

9. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

10. Informacja nt. struktury i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego we  Wschowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Delegatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wschowskiego na rok 2015. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady  Powiatu Wschowskiego.

15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

17. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

18. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                          /-/ Aleksander Polański