drukuj drukuj

Zawiadomienie o II sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

11 grudnia 2014 r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

II sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawy organizacyjne.

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wschowskiego.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

8. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wschowskiego.

9. Wybór Starosty Powiatu Wschowskiego.

10. Podjęcie uchwały o wyborze Starosty Powiatu Wschowskiego.

11. Wybór Wicestarosty Powiatu Wschowskiego.

12. Podjęcie uchwały o wyborze Wicestarosty Powiatu Wschowskiego.

13. Wybór Członków Zarządu Powiatu.

14. Podjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu Powiatu.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/Aleksander Polański