drukuj drukuj

Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 3 lat, który jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

wykaz