drukuj drukuj

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z administracji rządowej pn. „Prowadzenie we Wschowie w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

Konkurs na NPP i NPO na 2022

Obowiązek informacyjny NPP 2022

Konkurs na NPP i NPO