drukuj drukuj

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z administracji rządowej pn. „Prowadzenie we Wschowie w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

Uchwala Nr 136__sprawie_ogloszenia_konkursu_na punkt na 2021