drukuj drukuj

Zapraszamy do 5. edycji konkursu grantowego “Po stronie natury”

Konkurs to szansa na zdobycie dotacji na realizację wymarzonych projektów ekologicznych.

Celem konkursu jest przygotowanie programu realizującego działania na rzecz: nasza_ziemia_180

– poszerzania wiedzy o ochronie przyrody,
– podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
– edukacji ekologicznej prowadzonej na świeżym powietrzu,
– wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
– propagowania idei “Posadź dalej” w lokalnej społeczności.

O nagrody w konkursie mogą zawalczyć przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne każdego szczebla, placówki oświatowe, a także instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym również samorządy oraz organizacje pozarządowe).

Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 10 000 zł. W puli nagród znajduje się kwota 100 000 zł, a wnioski można składać do 15 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz z formularzem wniosku, które można znaleźć na stronach: www.naszaziemia.pl oraz www.postronienatury.pl

Zachęcamy do kontaktu:

Fundacja Nasza Ziemiapo_stronie_natury
 ul. Hoża 3 m.5
00-528 Warszawa
tel. 22 622 81 18

e-mail: kasia.dytrych@naszaziemia.pl