drukuj drukuj

Zanieczyszczenia powietrza, a zdrowie Polaków

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia udostępniamy publikacje dotyczące aspektów zdrowotnych dotyczących zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski.

– tłumaczenia dokumentu WHO –  „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza” https://www.gov.pl/attachment/fd31f4d6-a817-486e-86ab-d02952109895

 

Ujęte w dokumencie rekomendacje pozwolą na obniżenie ryzyka i ograniczenie potencjalnych skutków zdrowotnych.