drukuj drukuj

Zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy do 25.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-2-lipca