drukuj drukuj

Zakończony remont chodnika w miejscowościach: Jędrzychowice i Kowalewo

Wyremontowano chodnik w miejscowości Kowalewo na odcinku 160 metrów i  w m. Jędrzychowice na długości 880 metrów. Wykonawcą remontu jest Przedsiębiorstwo Usługowe TADEN, Tadeusz Andrys ze Wschowy. Łączna kwota przebudowy to 206 936,62 zł brutto.