drukuj drukuj

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wschowskim

W dniu 24 kwietnia 2014 roku na terenie Powiatu Wschowskiego zakończyła się kwalifikacja wojskowa. Realizowała od 03 kwietnia do 24 kwietnia 2014 roku. Siedzibą Komisji Lekarskiej był obiekt SOSW we Wschowie (były Dom Dziecka) przy ul. Rejmonta 1, 67-400 Wschowa.

 

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej mogła zostać orzeczona jedna  z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

* kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).

*kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, iż ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej.

*kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oznacza, że osoba nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ale zostanie powołana w czasie ogłoszenia mobilizacji. Mogą też zostać powołani do służby wojskowej w formie obrony cywilnej.

*kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy,  co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej.

 

Starosta Wschowski Marek Boryczka dziękuje wszystkim osobom, które były zaangażowane w jej przeprowadzenie, za wniesiony trud i poświęcenie przy realizacji tego zadania, a także dyrekcji SOSW za udostępnienie pomieszczeń.

 

 

 

 

 pklek