drukuj drukuj

XXXVI sesja Rady Powiatu Wschowskiego

24 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego oraz informacjami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ponadto Starosta Wschowski przedstawił stan dróg powiatowych oraz przygotowanie służb drogowych do sezonu zimowego 2022/2023. Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Denesiuk zapoznała radnych z analizą oświadczeń majątkowych przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie.

W obradach sesji wzięła udział Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Małgorzata Gośniowska-Kola, która poinformowała m.in. o złożeniu interpelacji do Urzędu Marszałkowskiego dot. zwiększenia w budżecie na 2023 rok środków finansowych na remont i modernizację dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Wschowskiego.

Radni Powiatu Wschowskiego podjęli następujące uchwały w sprawie:

–  zmiany uchwały nr XXXI/211/2022 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.

–  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających w 2023 roku na obszarze Powiatu Wschowskiego.

–  uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

–  przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wschowski w roku szkolnym 2021/2022.

–  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.