drukuj drukuj

XXX sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Radni solidarni z Ukrainą

28 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie hybrydowym.

Rozpoczynając obrady, Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Denesiuk przestawiła stanowisko Rady Powiatu Wschowskiego w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Z ogromnym niepokojem obserwujemy działania oraz agresję Rosji przeciw Ukrainie. Wojska rosyjskie przekroczyły granice i zajmują tereny Ukrainy. Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem, a nienaruszalność jej granic stanowi o bezpieczeństwie całej Europy. Uważamy, że nadzieję można czerpać z solidarnego i zdecydowanego stanowiska naszej europejskiej wspólnoty. Wobec tych trudnych chwil dla Narodu Ukraińskiego, Rada Powiatu Wschowskiego stanowi o potępieniu rosyjskiej agresji na wolną Ukrainę oraz wyraża solidarność z Ukrainą i wdzięczność za jej bezkompromisową postawę w obronie europejskich wartości. Wyrażamy nadzieję, że przyszłość przyniesie pokój Ukrainie i Europie.”

Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, sprawozdaniem z działalności za rok 2021 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz komisji stałych.

Podjęto również następujące uchwały:

 – w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2022,

 – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2022;

 – w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2022 roku;

 – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem lokalu składającego się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 56 m2, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki;

 – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem lokalu składającego się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 52 m2, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki;

 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030;

 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.