drukuj drukuj

XXII edycja Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU 2023” – informacja o zgłoszeniach

Wojewoda Lubuski ogłasza XXII edycję Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU 2023” w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Konkurs adresowany jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów oraz osób fizycznych działających na rzecz pomocy społecznej. 

Główną ideą konkursu – jest motywowanie do działania, kultywowanie wartości oraz promowanie lokalnych inicjatyw, rozwiązań, postaw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera –

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.“

W tegorocznej edycji Konkursu zostały wyznaczone następujące kategorie:

  1. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO (nagroda zespołowa)
  2. WYDARZENIE ROKU (nagroda zespołowa)
  3. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W POMOCY SPOŁECZNEJ (nagroda indywidualna)
  4. PRZYJACIEL ROKU (nagroda indywidualna)

Wnioski konkursowe (z dopiskiem „Społecznik Roku”), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, w terminie do 13 października 2023 r.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/konkurs-spolecznik-roku-2023-w-pomocy-spolecznej-rozpoczety