drukuj drukuj

XVIII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta zaprasza do zgłaszania kandydatów w XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospoliteaj Polskiej.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu szesnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

Tak jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej, Prezydent RP wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach:

w pięciu kategoriach głównych:
Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,
– Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,
– Międzynarodowy Sukces – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,
– Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
– Firma Rodzinna – nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat.

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:
Startup_PL – nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,
– Badania+Rozwój – nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Na stronie internetowej www.prezydent.pl udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z siedmiu kategorii.

Link bezpośredni to: https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania/

Zachęcam do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych, które zasługują na uhonorowanie.

Propozycje (na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie) wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do dnia 1 września br. (decyduje data wpłynięcia do ZPP) na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-303 Nowy Sącz, skr. poczt. 87 oraz edytowalną wersję elektroniczną na adres: ac@zpp.pl

Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we wnioskach. Prosimy, aby pod każdym wnioskiem znalazł się podpis przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa oraz Starosty Powiatu.

W przypadku pytań dotyczących Nagrody zachęcamy do kontaktu z Grzegorzem Kozyrą – tel. 22 695 11 63, mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest Alicja Cisowska, mail: ac@zpp.pl

Źródło: ZPP