drukuj drukuj

Laureaci XII edycji „Lubuskiego Lauru Oświaty”

Kapituła “Lubuskiego Lauru Oświaty”, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r., wybrała laureatów tegorocznej edycji.

Organizatorem konkursu jest Sejmik Województwa Lubuskiego. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Konkurs odbywa się corocznie, począwszy od roku 2002.

Wyróżnienia przyznaje się w czterech kategoriach:

I.                   jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia

II.                podmioty gospodarcze i instytucje,

III.             osoby fizyczne,

IV.             pracownicy oświaty

 

Miło nam poinformować, że w tym roku Kapituła przyznała wyróżnienie Lubuski Laur Oświaty” w kategorii IV m.in. Elżbiecie Przygodzie Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie oraz Gimnazjum Językowego we Wschowie.

Honorowe Wyróżnienia “Lubuski Laur Oświaty” przyznawane są za działalność wykraczającą poza statutowe zadania, a szczególności za:

1. Udzielanie pomocy w tworzeniu warunków materialnych służących rozwojowi oraz finansowe wsparcie pracy szkół i placówek oświatowych.

2. Działanie na rzecz wzmocnienia roli zajęć pozalekcyjnych wzbogacających wiedzę i zainteresowania oraz wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.

3. Realizację przedsięwzięć wspomagających rozwój zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miasteczek.

4. Wspieranie organizacyjne i materialne wszelkich działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych zdarzeniami losowymi, bądź ze środowisk i rodzin zagrożonych patologiami

5. Pomoc w stwarzaniu specjalnych warunków kształcenia uczniom szczególnie uzdolnionym.

6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy osób dorosłych, poza jednostkami oświatowymi.

7. Dorobek wyjątkowych osiągnięć w pracy wychowawczej, pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

 

 timthumb.php