drukuj drukuj

Wykład pt. „Jak zostać rodzicem adopcyjnym”

2 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbył się w wykład pt. „Jak zostać rodzicem adopcyjnym”. Spotkanie poprowadzili specjaliści z Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, którzy przybliżyli uczestnikom tematykę adopcji, w tym między innymi warunki formalne, niezbędne do spełnienia przez kandydatów do przysposobienia dziecka oraz procedury kwalifikacyjne i adopcyjne prowadzone w ośrodkach adopcyjnych.

 

Wszystkie osoby, które myślą o tym, by zostać rodzicem adopcyjnym mogą zgłaszać się do Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, tel. 68 32 31 929.