drukuj drukuj

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej – Działka nr 78/1 położona w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa obszar wiejski.

Wykaz