drukuj drukuj

Wykaz nieruchomości dla części budynku Powiatu Wschowskiego-obręb Sława

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) informuje się, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości sporządzony dla części budynku Powiatu Wschowskiego położonego w obrębie Sława, jednostka ewidencyjna Sława – miasto, przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz jest wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów pod numerem 1C, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń na II piętrze oraz na stronie internetowej: www.bip.wschowa.info.