drukuj drukuj

Wykaz dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu małej sali sportowej, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony do 10 miesięcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Wykaz dot. najmu małej sali na Pump fitnes