drukuj drukuj

Wykaz dotyczący części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej,  przeznaczonej do najmu pod usytuowanie automatów vendingowych na czas oznaczony do
12 miesięcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 we Wschowie.

wykaz dot. najmu powierzchni pod automaty