drukuj drukuj

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, oznaczonej numerami działek 288/2, 288/5, 291 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

wykaz