drukuj drukuj

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 9 tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późń. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu dużej sali gimnastycznej w trybie bezprzetargowym, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczona do wynajęcia na czas oznaczony do 10 miesięcy.