drukuj drukuj

Wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

.