drukuj drukuj

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu lokalu składającego się z pięciu pomieszczeń, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na czas oznaczony 11,5 miesiąca.