drukuj drukuj

Wydział Komunikacji i Dróg

Od 7 grudnia 2020 roku obowiązują nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg. Niezmiennie wizyta w urzędzie będzie możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

Rezerwacja wizyty w zakresie prawa jazdy jest możliwa pod numerem tel. 65 540 26 64 od godziny 8:00 od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych na obsługę klientów. Wizytę rezerwuje się na dzień bieżący lub kolejny w tym samym tygodniu.

Rezerwacja wizyty w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i zgłaszania zmian przez klientów indywidualnych odbywa się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki pod numerem tel. 65 540 89 40 w godz. 7.30-11.00 lub do wyczerpania miejsc.

Rezerwacje wizyty przyjmowane są na dzień bieżący. W przypadku wyczerpania się dziennego czasu, przeznaczonego na załatwianie spraw z przyjętych już połączeń telefonicznych, przenosi się pozostałe zgłoszenia na dzień kolejny z tego samego tygodnia.

Firmy/osoby zajmujące się pośrednictwem w rejestracji pojazdów przyjmowane będą tylko i wyłącznie we wtorki. Rezerwacji takiej wizyty można dokonać pod nr tel. 65 540 18 95 w każdy poniedziałek w godz. 8.00-12.00.

Procedura składania dokumentów:
– wejście do siedziby Starostwa możliwe jest wyłącznie od strony parkingu,
– osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk, posiadania masek, przyłbic,
– obsługa wniosków będzie następować na bieżąco,
– płatności należy regulować wyłącznie kartą płatniczą.

Zabrania się przebywania osób poza wyznaczonymi miejscem.
Prosimy przed przybyciem do Starostwa o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Formularze znajdziecie Państwo pod adresami:
– rejestracja pojazdów: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/90/REJESTRACJA_POJAZDOW/
– prawa jazdy: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/89/PRAWO_JAZDY/

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek – czwartek 8:00 – 14:30

piątek 8:00 – 13:30

Wydział Komunikacji i Dróg

– Rejestracja pojazdów – pok. 221, tel. 65 540 18 95

– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – pok. 222, tel. 65 540 26 64

– Drogi – pok. 314, tel. 65 540 15 17

– Naczelnik – pok. 223, tel. 65 540 19 39

Barbara Woźniak – Ambroży – Naczelnik Wydziału

Beata Pizoń – Z-ca Naczelnika

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg:

Rejestracja pojazdów, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

– Karina Szymańska,

– Agnieszka Rotkiewicz,

– Kacper Kupczyk,

 – Ilona Sadowska.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, ośrodki szkolenia kierowców:

– Dorota Molińska,

– Zuzanna Rzymańczuk.

Pojazdy usuwane:

 – Katarzyna Dłubak.

Drogi:

– Stanisław Pawlak,

– Łukasz Jędrzejewski,

– Tadeusz Dederek,

– Jan Gawor.

Do zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Dróg należy między innymi:
1. W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
a) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami –
wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę, dokonywanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
b) prowadzenie postępowań w sprawie zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokumentów stwierdzających te uprawnienia,
c) prowadzenie postępowań w sprawie skierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowców,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
e) prowadzenie rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i nadzór nad nimi,
f) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorów i wykładowców nauki jazdy.
2. W zakresie rejestracji pojazdów:
a) prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji i wyrejestrowań pojazdów,
b) prowadzenie postępowań związanych z wycofaniem i przywróceniem do ruchu pojazdów,
c) dokonywanie wpisów i adnotacji w dowodach rejestracyjnych,
d) prowadzenie postępowań w sprawie nadawania numerów identyfikacyjnych i zastępczej tabliczki znamionowej.
3. W zakresie stacji diagnostycznych i badań technicznych pojazdów:
a) prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów i nadzór nad nimi,
b) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
4. W zakresie transportu i zarządzania ruchem:
a) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz licencji na pośrednictwo przy transporcie rzeczy,
b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym,
c) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonywujący niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej,
d) prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie powiatu,
e) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
f) wydawanie decyzji na stałe i tymczasowe zmiany organizacji ruchu w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
g) zatwierdzanie, opiniowanie – projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
h) udzielenie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny przy organizacji zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń itp.,
i) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
j) kontrola poprawności zastosowania i wykonywania oraz funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
k) wydawanie zezwoleń i pobieranie opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
l) wyznaczenie jednostek do holowania i usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych,
m) udzielanie zezwoleń na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy.
5. W zakresie dróg:
a) wydawanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (urządzeń obcych),
b) wydawanie zezwoleń i ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
c) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,
d) wydawanie decyzji na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
e) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
f) przygotowywanie inwestycji drogowych,
g) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
h) utrzymanie zieleni przydrożnej,
i) planowanie i koordynacja prac w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
j) koordynacja robót w pasie drogowym,
k) okresowe pomiary ruchu drogowego,
l) wykonywanie działań związanych z inżynierią ruchu drogowego.

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu KMD

Informacja dotycząca opłaty za prawo jazdy!

Po zdaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy, opłatę za wydanie dokumentu w wysokości 100,00 zł można uiścić na konto urzędu:  

Powiat Wschowski Pl. Kosynierów 1c 67-400 Wschowa

nr konta: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003, tytuł przelewu: za wydanie prawa jazdy ( imię i nazwisko, data urodzenia).

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty prawo jazdy zostanie zamówione.