drukuj drukuj

Wschowski numer alarmowy zostaje przełączony na Gorzów Wlkp.

W dniu 8.10 br. o godz. 10.00 na terenie gmin Powiatu Wschowskiego nastąpi przełączenie numeru 998 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiana Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. (WCPR) obsługującego dotychczas nr 112.

Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych WCPR w Gorzowie Wlkp., który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki temu, że informacja o zdarzeniu trafi do operatora numeru alarmowego w WCPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w WCPR pozwala także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska.

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Przełączenie potrwa ok. 1-2 godzin. W tym czasie zgłoszenia kierowane pod nr 998 mogą być odbierane zarówno przez Stanowisko Kierowania PSP we Wschowie jak i przez WCPR Gorzów Wlkp.

/tekst: KP PSP Wschowa/