drukuj drukuj

Wieczór z poezją i piosenką

11 listopada 2019 roku Parafia św. Jadwigi Królowej we Wschowie oraz ZHP Hufiec Wschowa zorganizowali spotkanie – wieczornicy przygotowanej na okoliczność Święta Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Konrada Antkowiaka. Dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Wschowskiego powstał śpiewnik pieśni patriotycznych. 

W całą uroczystość zaangażowało się wiele osób i instytucji między innymi zespół wschowskiej kapeli podwórkowej „I to, jest właśnie to” oraz harcerze wschowskiego hufca ZHP. Uroczystość uświetnił aktor Maciej Jachowski, który czytał fragmenty poezji, a wszyscy zgromadzeni śpiewali – ku pokrzepieniu serc.

Słowo wstępne do śpiewnika przygotował ks. phm. Adam Żygadło – kapelan Hufca Wschowa ZHP.

„W tym roku przeżywaliśmy 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Oba wydarzenia, przywołują refleksję nad nierówną walką Polaków o wolną i niepodległą Ojczyznę, nad cierpieniem ludności cywilnej w okrutnym świecie wojny, przemocy i terroru, nad żołnierskim losem pełnym poświęcenia i odwagi. Zawsze wtedy budzi się w moim sercu ogromna wdzięczność wobec tych, którzy podjęli heroiczny trud obrony wszystkiego, co nazywamy Polską. W posłudze kapłańskiej i pracy instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, staram się, by nie zaginęła pamięć o tych ludziach. Aby szczególnie młode pokolenie, poczuło ducha jedności i wdzięczności względem tych, którzy hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna” mieli w sercu. Abyśmy pokazali jego realizację swoim życiem.

W poezji i pieśniach zapisana jest historia, miłość, determinacja, tęsknota i refleksja nad życiem i otaczającym światem. Należy sięgać do wymienionych wartości, by z nich uczyć się patriotyzmu. Kilkukrotnie uczestniczyłem w niezwykłym koncercie „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Z tego doświadczenia zrodziło się pragnienie, by i w naszym królewskim mieście oddać hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność Polski.

Dziękuję, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie na dzisiejszy „wieczór z poezją i piosenką”. Wyrażam nadzieję, że wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich, powstańczych i piosenek z ulic okupowanej Stolicy dostarczy głębokich przeżyć i sprawi, że jeszcze chętniej będziemy śpiewać.

Śpiewnik, który trzymają Państwo w rękach, ma być nie tylko pomocą na czas dzisiejszego spotkania. Chciałbym, aby był zachętą do pochylenia się raz jeszcze, nad treścią piosenek. Może uda się Państwu poczuć ciężar wojennych dni, obawy o życie swoje i bliskich, dostrzec nadzieję, która nie umiera, a może sprawi, że w wielu domach raz jeszcze wybrzmią pieśni śpiewane przez całe rodziny”.