drukuj drukuj

Uwaga Organizacje!

Zapraszamy na portal organizacji pozarządowych

www.ngo.pl

Zgłoś swoją organizację do: bazy.ngo.pl

Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym.

W bazie znajdują się informacje o:

•wszystkich polskich fundacjach i stowarzyszeniach,

•jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe),

•placówkach użyteczności publicznej prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia oraz przez samorządy (centra wolontariatu, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, domy samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy i wiele innych).