drukuj drukuj

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

W dniu dzisiejszym w obecności pracodawcy Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego odbyło się ślubowanie pracownika samorządowego po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie, który został zatrudniony w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści: 
„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

Do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.