drukuj drukuj

Umowa na rozbudowę drogi powiatowej Sława – Lipinki podpisana

Rusza największa w historii Powiatu Wschowskiego inwestycja drogowa.

Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej Sława –Krzepielów Etap I Sława – Lipinki wraz z budową ścieżki rowerowej. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali umowę z wykonawcą zadania  – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego z Głogowa.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie 13 735 112,69 zł. Zadanie to sfinansowane zostanie z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcia Gminy Sława i budżetu Powiatu.

Inwestycja ma powstać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów rozpocznie się w Sławie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 318 i zakończy się w miejscowości Lipinki. Zakres prac jest bardzo rozległy i obejmie m.in. wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń),  rozbudowę i  poszerzenie drogi powiatowej o długości 3869 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę chodników, pobocza oraz rowów drogowych, zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w m. Lipinki, budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów na drogi wewnętrzne, publiczne i indywidualne, budowę nowych przepustów pod drogą oraz budowę 4 przejść dla pieszych wyposażonych w oświetlenie i oznakowanie aktywne.

Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W całej historii Powiatu Wschowskiego to pierwsza tak wielka inwestycja drogowa. Z pewnością poprawi dostępność komunikacyjną i  wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców.

Inwestycja w gminie Sława jest kolejnym przykładem dobrej współpracy Starosty Andrzeja Bielawskiego z samorządami gminnymi. Niebawem zakończą się prace na ul. Dworcowej w Szlichtyngowej, w których udział finansowy ma gmina Szlichtyngowa.